Доверявай се и действай

Прочит: Матей 25:35-40

„Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.“
(Яков 2:17)

След като слязохме по стълбите на малкия самолет, влязохме в летището, което беше съвсем тясно и повече приличаше на автобусна спирка. Използвах услугата да поръчам по телефона превоз до града. Гласът отсреща ми отговори, че не могат да ме поемат в момента, и ми предложи да отида при колите под наем.
Когато отидох там, видях отново телефон, от който мога да поръчам превоз. Обадих се и чух познатия глас – беше същият човек! Той ми каза да отида зад ъгъла. След малко дойде и ми даде ключовете, като ми обясни, че трябва да върна колата на същото място, щом престоят ми приключи. Попитах го дали има нужда от информация за кредитната ми карта и трябва ли да подпиша някакъв документ. Той каза, че няма нужда и ми пожела приятно прекарване в града, където имат доверие на хората.
Този човек ми показа невероятна доброта и доверие. Това ме провокира да започна да се отнасям по-мило с хората. Освен това си помислих, че Бог не се нуждае от нашите заявления, а наблюдава поведението ни. Той вижда дали постъпваме с любов към хората, за да поискат да разберат повече за Христос, на Когото служим и на Когото напълно можем да се доверим.

Молитва: Господи, помагай ни да споделяме Твоята доброта и любов с хората, особено когато те не го очакват от нас. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да показвам Божията доброта чрез делата си?
Лари Сканлън (Мериленд)

Да се молим за: СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЛЕТИЩАТА.

Остави коментар

Live Reply