Дух на радост

Прочит: Псалм 98:1-9

„Възкликнете към Господа, всички земи. Служете на Господа с веселие; елате пред Него с радост (…) славословете Го и благославяйте името Му.“
(Псалм 100:1-2, 4)

Една 88-годишна жена беше дошла на вечеря в социалната кухня. Тя беше душата на компанията на нейната маса и постоянно насърчаваше останалите. Явно не чуваше добре и говореше високо, така че много хора чуваха поздрава ѝ към всеки, който минаваше покрай нея: „Бог да те благослови!“.
Повечето от тези, които идваха да се хранят, се срамуваха и свеждаха поглед. Но Святият Дух променяше това настроение чрез добронамереността и радостта на възрастната жена. За съвсем кратко време нейният пример зарази и останалите.
Служенето на Бога с радост е заразително и носи същата радост в сърцата на останалите. Нека не забравяме, че независимо от обстоятелствата ние сме съработници на Бога в Неговото дело в този свят.

Молитва: Боже, помощ на всички човеци, помогни ни да бъдем радостни Твои свидетели, където и да се намираме. Амин.

Мисъл за деня: Бог може да ми помогне да нося радост на хората.
Уолтър Марис (Мисури)

Да се молим за: БЕЗДОМНИТЕ ХОРА.

Остави коментар

Live Reply