Духът в залог

Прочит: 2 Коринтяни 1:21-22

„А Този, Който ни утвърждава заедно с вас в Христос (…) е Бог, Който ни е запечатал и е дал в сърцата ни Духа в залог.“
(2 Коринтяни 1:21-22)

През летните месеци, когато бях във ваканция, често ходех при баба и дядо. Един от любимите ми спомени са безалкохолните в техния хладилник. Вкъщи използвахме пластмасови бутилки, но при баба и дядо имаше от старите стъклени бутилки. Растейки във време, в което можем да си позволим много неща, обикновено изхвърлях бутилките. Един ден баба извади една от кошчето и ми посочи етикета с надпис „Върни амбалажа“. Тя ми обясни, че безалкохолното в стъклени бутилки е малко по-скъпо, но когато връща амбалажа, в магазина ѝ връщат парите. Стъклените бутилки са по-добрият избор както за природата, така и за производителите.
Днес, когато и хората изглеждат заменими като вещите, е добре да помним думите на 2 Коринтяни 1:22. Павел ни казва, че Бог е вложил нещо в сърцата ни – Святия Дух, което е гарант за Неговото дело. Бог няма да ни остави или забрави. Дори когато се чувстваме празни, Святият Дух ни изпълва и ни води към нашето бъдеще. Можем да сме уверени, че ако познаваме действието на Святия Дух сега, ще живеем в Божието присъствие във вечността.

Молитва: Боже, помогни ни да видим Твоята грижа, благодарение на която вложи Духа Си в нас като гарант, че ще бъдем с Теб завинаги. Амин.

Мисъл за деня: Святият Дух в сърцето ми ми напомня за големите неща, които ме очакват.
Зак Кардън (Джорджия)

Да се молим за: ДОВЕРИЕ В СВЯТИЯ ДУХ.

Остави коментар

Live Reply