Духовна маркировка

Прочит: Псалм 119:97-105

 

„Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“

                                                                               (Псалм 119:105)

 

Като опитен планинар трябваше да зная, че не бива да тръгвам без карта. Стигнах до планираното място, но макар по пътя да имаше добра маркировка, на няколко пъти се отклоних, преминах през няколко места, където трудно се ориентирах, и такива, при които маркировката не беше съвсем ясна. Забавих се, защото се взирах внимателно във всеки знак и планирах посоката дълго време. Ако имах карта, щях да се движа уверено, да се наслаждавам на природната красота и да почувствам спокойствието, което градът не може да ми даде.

Това преживяване насочи вниманието ми към духовните маркери, които трябва да следваме. Без молитва, богослужения, четене на Словото християнският път става много труден и несигурен, защото трябва да сменяш посоката и често вземаш грешни решения. Четенето, дискусиите и размишленията правят пътя ни с Христос много по-пълноценен и ни позволяват да се радваме и да крачим спокойни, че отиваме във вярната посока.

 

Молитва: Господи, помогни ни да дисциплинираме духовния си живот – да ходим на църква, да се молим и да четем Твоето слово, за да не се отклоняваме, а да ходим по Твоя път с радост. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни е дал маркери, които да следваме, за да крачим уверено в Неговия път.

Марк Макконъл (Ню Йорк )

 

Да се молим за: ТУРИСТИТЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply