Думи, които променят

Прочит: Йоан 4:1-26, 39-42

„И много самаряни в този град повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелстваше: Той ми каза всичко, което съм правила.“
(Йоан 4:39)

Веднъж бях изненадващо посетена от една двойка. Не знаех кои са, докато не приближиха. Жената ми каза: „Вие ми казахте нещо, което много ме докосна, когато бях бунтуващо се младо момиче“. Думите ми отекнали в нея толкова силно, че тя се променила. Оставила лошата компания и постъпила в колеж. Приела Христос и се омъжила щастливо. Накрая тя ми каза: „Тук съм, за да Ви благодаря“.
Спомних си за свидетелството на онази самарянка, която казваше, че Исус е разкрил подробности от нейния живот. Това беше отправната точка за нейната промяна. Тя отиде в града и много хора повярваха на думите ѝ. Нашите думи могат да заведат някого при Бога.

Молитва: Господи Исусе, помагай ни да говорим думи на любов, истина и надежда. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще споделям Божията любов с думи на насърчение.
Шарлът Илунга (Южна Африка)

Да се молим за: РОДИТЕЛИТЕ НА МЛАДЕЖИ.

Остави коментар

Live Reply