Думи на изцеление

Прочит: Исая 53:1-10

„Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари…“
(Исая 53:4)

Преди дванадесет години ми откриха хронична малария. Всяка седмица трябваше да ходя в болницата, за да ми дават определени лекарства, и това ме отчайваше.
Една вечер мой приятел ме покани на някакво събиране в неговата църква. В началото се страхувах, но съпругът ми ме убеди да приема. Докато чаках да започне, песните докоснаха сърцето ми. Тогава пасторът прочете Исая 53 – как Бог ни изцелява. От онзи момент посветих напълно живота си на Бога и молитвите ми се промениха. Оттогава започнах да се моля за тревогите си и те постепенно изчезнаха. Много от молитвите ми получиха отговор. Бог ми помага да насочвам взора си към Исус Христос. Болестта ми беше излекувана, благодарение на лечението. Но нищо не можеше да ме изведе от тъмнината с такава сила, както Божието слово.

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за словото, което ни изцелява и осветява живота ни. Амин.

Мисъл за деня: Библията ми дава надежда във време на изпитания.
Мадалена Мануел Симяо (Ангола)

Да се молим за: ХОРАТА, СТРАДАЩИ ОТ МАЛАРИЯ.

Остави коментар

Live Reply