Думи на живот

Прочит: 2 Тимот. 3:10-17

 

„Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, са дух и живот.“

(Йоан 6:63)

 

Бях убеден, че ще получа най-висок резултат от курса по хуманитарни науки. Имах много добри оценки и бях участвал активно през целия семестър. Сега беше време да се радвам на плода на своя труд. Вместо това получих само разочарование, когато видях крайната оценка – петица. Попитах защо нямам шестица, а преподавателят ми показа програмата и ми напомни, че закъсненията за час влияят на крайната оценка. Осъзнах, че често съм закъснявал и това беше обяснението за по-ниската оценка.

Въпреки разочарованието се научих внимателно да прочитам програмите и правилниците в колежа. Дори след като завърших, продължих да прилагам това, а думите на Библията са много по-важни от правилниците, които хората следват. Тя съдържа Божието послание за нас, което трябва да четем и с вяра да прилагаме в живота си. То със сигурност ще ни води в правилната посока.

 

Молитва: Боже, подновявай умовете ни всеки ден чрез Своето слово и със силата на Святия Дух, за да живеем пълноценно. Амин.

 

Мисъл за деня: Божието слово ми дава насока.

Арън Карузо (Кънектикът, САЩ)

 

Да се молим за: ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В КОЛЕЖИТЕ.

Остави коментар

Live Reply