Две картини

Прочит: Филипяни 2:1-11

 

„Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус.“

                                                                    (Филипяни 2:5)

 

Посетихме един музей по време на почивка в Германия. Аз бях хванала здраво за ръката шестгодишната си дъщеря, защото мраморните стълби към втория етаж много се пързаляха. Докато се качвахме по тях, тя погледна нагоре и каза: „Това Исус ли е?“. Вдигнах погледа си и видях голяма картина на Исус на кръста, навел глава. Дъщеря ми беше виждала само кръст – в нашата църква. Замислих се как да й обясня тази нова за нея гледка. Нейният коментар беше по детински искрен: „Горкият Той!“.

Спомних си, че в църквата, която посещавах като дете, имаше още по-голяма бронзова статуя на Исус на кръста, но там Той беше с вдигната глава и изпълнен със сила поглед.

 Всяко изображение на Спасителя представя по различен начин това, за което говори апостол Павел във втората глава на посланието си до филипяните. Едната представа е за Христос, Който страда като нас, хората, а другата – за Този, Който въпреки страданието гледа към бъдещия живот. И двете са верни. Това е нашият Спасител, Когото следваме, за да ни отведе във вечността.

 

Молитва: Небесни отче, дай ни сила да отправим погледа си отвъд трудностите, за да видим бъдещето, което си приготвил за нас. Нека като Христос устояваме на изпитанията. Амин.

 

Мисъл за деня: Християните могат да гледат с вяра към бъдещето, към вечността с Христос.

Джоан  Верулст (Холандия)

 

Да се молим за: СИЛА ЗА ВСЕКИ ДЕН.

Остави коментар

Live Reply