Дясната и лявата ръка

Прочит: Колосяни 3:23-24

 

„А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната.“

                                                                                        (Матей 6:3)

 

Оперираха дясната ръка на жена ми и тя не можеше да си служи с нея в продължение на няколко седмици. Нуждаеше се от помощ почти за всяко нещо. Аз станах нейната дясна ръка. Някои от нещата, с които се заех, ми бяха чужди и не се справях много добре. Това ми помогна да разбера какво означава лявата ръка да не знае какво прави дясната. Въпреки затрудненията, жена ми ме насърчаваше и аз ставах все по-добър. Дори сега, когато тя вече е добре, си помагаме в задълженията.

Същото се отнася и за християнското ни служение. Бог избира да ни направи съпричастни на Неговото дело. Дори след години служба на Бога аз предпочитам да се откажа, отколкото да преживея несполука в изпълнение на Божието дело. В такива случаи Небесният отец ме насърчава да не се отказвам от това, към което съм призован. С годините съм разбрал, че колкото повече се старая, толкова по-добре се справям със служението. Разбира се, не съм съвършен, често не съм се справял добре. Но знам, че Господ оценява и се радва на всяко вярно служение.  

Сега, когато чуя Божия призив, го приемам с вяра и молитва. След години в християнския път се чувствам по-близо до моя Създател, което ми дава сигурност и спокойствие всеки ден.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни призоваваш към служение и приемаш нашите усилия. Учи ни да даваме най-доброто от себе си и да се доверяваме на Теб за резултатите. Амин.

 

Мисъл за деня: Всичко, което правя за Бога, е ценно.

Гейл Ричардс (Айова)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПРИТЕСНЯВАТ ДА ОТГОВОРЯТ НА БОЖИЯ ПРИЗИВ.

 

 

Остави коментар

Live Reply