Един модел

Прочит: Исая 61:10-11

 

„… не се грижете за плътта, за да угаждате на нейните страсти.“

(Римляни 13:14)

 

Когато бях на 12 години, всички момичета от класа трябваше да се научат да шият. Възложиха ни да изработим три неща: престилка, блуза и пола. Всяка от нас трябваше да следва едни и същи модели. В края на учебната година училищният двор беше пълен с момичета, които носеха едни и същи блузи и поли, но моделът варираше. Дрехите се различаваха не само по цветове и щапми, но и в начина на съчетаване. Моята майка предложи да ушия всички дрехи в един и същи цвят, за да ги нося като комплект.

Понякога виждаме същото явление в християнството. Всички ние приемаме Христос и започваме да следваме заповедите, които откриваме в Божието слово (вж. Изход 20:1-17; Второзаконие 5:6-21; Матей 7:12). Въпреки това всеки от нас е различен и в това няма нищо лошо. Ние проявяваме вярата си в Христос по различен начин, но всички сме Негови последователи и Божи деца.

 

Молитва: Отче, благодарим Ти, че ни показваш пътя към спасението и ни учиш да се обличаме с праведността, обгърнати от Твоята любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес няма да се вглеждам в различията между християните, а ще търся общото.

Мери Уеб (Ню Мексико)

 

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ ХРИСТИЯНИ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply