Един по един

Прочит: Йоан 1:35-50

„А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха.“
(Деяния 2:47)

Още с първите уроци по математика много се интересувах от единицата. Само по себе си, числото едно няма голяма стойност. Дори когато се умножи по себе си, остава едно. Но когато цифрата се постави пред други цифри, полученото число е със значително по-голяма стойност. Дори най-голямото число се увеличава с прибавянето на цифрата едно в началото. А когато се вземат важни решения, един глас може да обърне гласуването.
Мисля, че това ни дава много добра идея за християнския живот и растежа на църквата. За ранната Църква се говори не че се разраства, а че към нея се прибавят нови хора. Исус призоваваше хората един по един и числото на повярвалите растеше с всяка приета покана. Всеки от нас, който следва Исус, е получил възможността да прибавя хора към Божието царство.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че прибавяш всекиго от нас към Своето царство, за да живеем с Теб и със своите ближни. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: В Божието царство никога не съм сам.
Колин Харбах (Англия)

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply