Един урок за постоянство

Прочит: 1 Коринтяни 9:24-27

 

„Ето, облажаваме онези, които са останали твърди.“

(Яков 5:11)

 

Още една молитвена нужда пристигна по електронната поща, а аз вече се чувствах изтощена. Приемах всички молитвени нужди от нашата женска група, но как щях да се справя с толкова много, при положение че на всяка една отделях специално внимание?

Докато си мислех това, пристигна ново писмо – от дългогодишна приятелка. Тя ми пишеше, че се моли Бог да ми даде сили в моето служение. Казваше колко е благодарна за молитвите ми за нея в трудни моменти от живота ѝ. Бях изненадана и смирена от това напомняне за ценността на молитвата. Почувствах, че не е толкова невъзможно да се справя с ангажиментите, които бях поела. Освен това нямаше нужда да си поставям времеви граници за молитва. Физическите ми проблеми не винаги позволяваха да служа на Бога така, както искам, но дори вкъщи аз можех да се моля за хората. Писмата от моите приятели бяха насърчение да продължа да правя това с постоянство.

 

Молитва: Господи, помагай ни да се молим с отворени, искрени и любящи сърца за нуждите на хората, за които Ти си ни възложил да се застъпваме. Амин.

 

Мисъл за деня: Кого мога да насърча да постоянства в молитва?

Гейл Фанюф (Колорадо)

 

Да се молим за: ВЕРНИ МОЛИТВЕНИ ПАРТНЬОРИ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply