Един урок

Прочит: Деяния 2:42-47

 

„След като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна към небето и благослови. После разчупи хлябовете и даваше на учениците да слагат пред тях; раздели и двете риби на всички.“

                                                                            (Марк 6:41)

 

Библейската група, която се събираше у дома, беше голямо насърчение за всички нас – обогатяваше ни духовно и създадохме нови приятелства. Без да забележим, групата се разрасна толкова, че домът ми стана тесен и трябваше да търсим и друго място, където да се събират част от хората. Това щеше да е трудно, защото се бяхме привързали силно един към друг. Аз не бих се разделила с нито един човек.

По-късно, докато си мислех за всичко това, Бог насочи вниманието ми към разказа за преумножаването на хляба и рибата. Нахранването на множеството стана едва когато Исус се помоли и благослови наличната храна. Тогава Той разчупи хляба и рибата и даде на всички. Осъзнах, че за да се умножаваме и да растем във вярата, трябва да бъдем благословени и „разчупени“ за света.

Макар че ни беше трудно, преживяхме голямото насърчение да видим създаването на няколко малки групи, всяка от които принадлежи на Бога!

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за уроците, на които ни учиш. Помогни ни да поверим всичко в Твоите ръце, за да ни благославяш и умножаваш по число. Молим се в името на Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Това, което поверим на Бог, Той ще благослови и преумножи.

Ребека Сийтън (Тенеси)

 

Да се молим за: МАЛКИТЕ ГРУПИ ЗА БИБЛЕЙСКО ИЗУЧАВАНЕ.

 

Остави коментар

Live Reply