Един въпрос

Прочит: 2 Коринтяни 11:16-33

 

„Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен, в каквото състояние и да се намеря.“

(Филипяни 4:11)

 

След първите няколко месеца работа отвъд океана, след сблъсъка с непознат език и култура, започнах да се настройвам доста негативно към това. Тогава Святият Дух ми напомни последното обучение, което бях преминала за тази позиция. Погледнах стиха, цитиран по-горе, и си спомних един въпрос, който нашият ръководител ни зададе при прочита на Филипяни, 4-та глава: „Научили ли сте се истински да се доверявате на Бога и да сте доволни при всякакви ситуации?“.

Думите на апостола ме насърчиха, но и изобличиха. Той преживя гонения, затвор и още какви ли не изпитания, и все пак беше доволен във всичко. Аз съзнавах, че моите проблеми са далеч по-маловажни. Помолих се и Бог ми върна увереността, че с Негова помощ мога да се науча да се чувствам доволна независимо от обстоятелствата.

Когато се молим за Божията помощ в трудностите, откриваме колко велик е Той. Същата сила, която възкреси Исус от мъртвите, може да ни променя, да ни дава радостни сърца и благодарен дух, каквото и да се случва в живота.

 

Молитва: Боже, помагай ни да Ти се доверяваме и да бъдем доволни при всякакви обстоятелства. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да преодолявам трудностите с Божията помощ.

Карол Рут Уейли (Калифорния)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ПРЕМЕСТВА В ДРУГА ДЪРЖАВА.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply