Един важен опит

Прочит: Псалм 100:1-5

 

„Ето, колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие!“

(Псалм 133:1)

 

Равинът от близката синагога покани нашия хор да пее заедно с техния по повод общото благодарствено събиране, което организирахме. След края на мероприятието попитах тяхната диригентка биха ли приели да пея в хора им, макар че не изповядвам юдаизма. Тя се посъветва с равина, а той каза, че с радост приемат. Имах прекрасната възможност да пея с тях, както и да науча много неща за еврейския език и вяра.

На Бъдни вечер един човек от синагогата дойде в нашата църква. Следващия път се видяхме в синагогата, където бях отишъл да пея. Той дойде при мен и на свой ред попита може ли да пее в нашия църковен хор. Ние, разбира се, го приехме с радост.

Тази опитност, продължила вече три години, ми помогна да виждам всички хора като равни и да ги ценя. Познаването на различите религиозни практики и традиции може само да обогати нашия живот. Божията любов и милост ни помагат да преодоляваме бариерите и да опознаваме вярата на другите, като в същото време укрепваме своята.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за ценния и обогатяващ опит, който ни учи да обичаме своите ближни, които не са християни. Амин.

 

Мисъл за деня: Познаването на вярата на другите обогатява моята собствена вяра.

Сали Макгинли (Пенсилвания)

 

Да се молим: ДА СЕ УЧИМ ДА ОБИЧАМЕ И ПРИЕМАМЕ ХОРА, КОИТО ИЗПОВЯДВАТ ДРУГА РЕЛИГИЯ.

Остави коментар

Live Reply