Единство и хармония

Прочит: Деяния 2:1-11

„Ето, колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие!“
(Псалм 133:1)

В затвора имаме два хора. Единият пее на английски, другият – на испански. Аз съм част от английския хор. В месеците, които имат пета неделя, празнуваме заедно. Двата хора се събират, за да изпеят всяка песен на двата езика.
Първият такъв празник беше страхотно преживяване, в което всички бяхме в хармония. Когато пасторът каза призива, двата хора застанаха от двете страни на събранието и запяха заедно. Тези, които бяха предупредени да се молят, го направиха. Аз коленичих, наведох лице към земята и почувствах как Святият Дух ме обгръща в молитвата. Когато молитвата приключи, се изправих и се огледах. Това, което видях, ме изуми. В лицата на хората виждах, че Исус се усмихва и обича Своята църква.
В днешния стих псалмистът казва, че е прекрасно братя да живеят в единодушие. Когато вярващите се събират в любов, за да служат на Бога, връзката и единството между тях са много силни. Любовта на Исус обединява вярващите и твори хармония. Независимо дали сме в църквата, на работа, вкъщи или дори в затвора, можем да изпитаме насърчението и силата на служението в единство.

Молитва: Боже, помагай ни да живеем и служим заедно, в хармония, днес и всеки ден. Амин.

Мисъл за деня: Святият Дух ни обединява в хармония.
Стивън Пол Саймънс (Таксас)

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ ХОРОВЕ.

Остави коментар

Live Reply