Единство в Христос

Прочит: Римляни 12:1-8

 

„… така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг.“

(Римляни 12:5)

 

В моята култура хората не споделят лесно най-дълбоките си тревоги и радости. От страх да не извадят на показ личния си живот, те премълчават трудностите и от уважение към чуждото страдание не показват радостта си. Това лишава общността от преживяването на най-радостните и най-тъжните събития.

Преди няколко месеца, когато откриха сърдечно заболяване на дъщеря ни, ние споделихме нуждата си от молитва с вярващи от църквата по целия свят. В деня на операцията получихме много обаждания и съобщения, които ни подкрепяха и ни напомняха за силата на общата молитва. Знаехме, че сме заобиколени от голяма общност на вярата и че чрез нея Бог благославя семейството ни и лекарите. Това беше огромно насърчение и ни носеше мир.

Днешният прочит от Римляни 12 ми напомня колко е ценно единството. С всичките си несъвършенства, ние сме ценни един за друг. Споделянето на дълбоките тревоги и радости може да е трудно, но е част от Божия призив. Ние се приближаваме към Бога, когато се приближаваме един към друг.

 

Молитва: Боже на свободата, освободи ни, за да знаем, че споделяйки радостите и тревогите си с другите, ще се приближаваме и към Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Обществото от вярващи е дар от Бога.

Стивън Брукс (Тенеси, САЩ)

 

Да се молим за: ОБЩНОСТТА НА ВЯРАТА.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

Остави коментар

Live Reply