Единство в любовта

Прочит: Галатяни 3:24-29

 

„И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мен чрез тяхното учение, да бъдат всички едно…“

(Йоан 17:20-21)

 

Размишлението на една жена от Русия, което прочетох веднъж в „Духовна манна“, ми помогна да се замисля повече за Божието величие и милост. Питах се какво ли семейство има тя, какво работи, какъв е нейният живот. Макар да не я познавах, я чувствах близка. Молех се за нея и се радвах на връзките на вярата, които можем да имаме с хора, живеещи на хиляди километри от нас.

Тези връзки на вярата са живи всеки път, когато чета размишленията от „Духовна манна“. Авторът може да е от Англия или Етиопия, от Австралия или САЩ, както и от всяка друга страна по света. Преживяванията, които тези хора споделят, винаги ми помагат по някакъв начин и заздравяват моята вяра. Винаги се моля са авторите, както и за всички, които разпространяват това молитвено ръководство.

Ние можем да се чувстваме свързани с хората, които са близо до нас – с нашите съседи, с братята и сестрите в църквата, със семейството, с колегите. Апостол Павел пише: „А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенство“ (Колосяни 3:14). Без значение къде живеем, Божията любов ни призовава да обичаме своите ближни и ни дава радост от това, че чрез вярата сме свързани с Бога и с вярващите по целия свят.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за Твоята чудна любов, благодарение на която можем да се радваме на единството на вярата. Амин.

 

Мисъл за деня: Всички сме единни във вярата благодарение на Божията любов.

Джоан Хътчисън (Джорджия)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПИШАТ И РАЗПРОСТРАНЯВАТ „ДУХОВНА МАННА“.

 

Остави коментар

Live Reply