Една съвременна притча

Прочит: Лука 10:25-37

„Исус му каза: Иди и ти прави така.“
(Лука 10:37)

Работех като конструктор при облагородяването на речния бряг в Ахмедабад. „Офисът“ ми беше направен от метални пластове, които използваха строителите. Заради работата с машините наблизо се беше образувало малко езерце с вода и в него често се събираше кал.
Един ден някакъв велосипедист падна в него и остана неподвижен. Хората, които живееха в квартала, се събраха, за да го видят, но решиха, че е пиян, затова го оставиха в калта.
Аз се размислих, погледнах към кръста, който висеше в офиса ми, и сърцето ми се изпълни със съчувствие към човека. Наведох се над него и не усетих миризма на алкохол – беше паднал, защото беше болен. От документите, които намерих у него, открих връзка с близките му и им се обадих, след което повиках линейка.
По-късно, докато с близките му си говорехме, се сетихме за притчата за добрия самарянин. Благодарен съм за кръста, който ми даде сили, за да изпълня заръката на Христос да постъпвам и аз като милостивия самарянин.

Молитва: Любящи и милостиви Боже, давай ни сила и смелост винаги да помагаме на хората в нужда. Амин.

Мисъл за деня: На кого Бог иска да помогна днес?
Раманбхаи Ратод (Индия)

Да се молим за: КОНСТРУКТОРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply