Едно голямо семейство

Прочит: Ефесяни 2:11-22

 

„… чрез Него… имаме свой достъп при Отца, в един Дух.“

                                                                  (Ефесяни 2:18)

 

Може би най-голямото благословение, което получавам от „Духовна манна“, е усещането да съм част от едно огромно християнско семейство по целия свят. Често след като прочета някое размишление, аз сядам и се замислям, че имам братя и сестри в Господа, които живеят на другия край на земното кълбо. Щастлива съм, че всички ние сме обединени от един Отец, макар да ни разделят огромни разстояния. Възможността да бъда в молитва с милиони християни по света ми вдъхва смирение.

Ние често си представяме църквата като общността от вярващи, с които се срещаме в неделя в нашето населено място, или най-много – тези, които принадлежат към същата деноминация. Исус добре знаеше нуждата на хората по целия свят да чуят Благата вест, когато изпрати Своите ученици (Матей 28:19). Макар да има още много работа за Христовите служители, Благата вест е достигнала толкова много кътчета на земята.

Всеки ден аз се моля с молитвата от „Духовна манна“, моля се и за своя брат или сестра в Христос, който е написал размишлението, където и да живее той.

 

Молитва: Боже на целия свят, нека Твоите изобилни благословения достигат до всички Твои деца по този свят всеки ден (Лука 6:38). Амин.

 

Мисъл за деня: Молитвата ни свързва с голямото Божие семейство по целия свят.

Маделин Петерсон (Небраска)

 

Да се молим за: РЕДАКТОРИТЕ НА „ДУХОВНА МАННА“ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply