Едно прекрасно семейство

Прочит: Лука 10:38-42

„… Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.“
(Лука 10:42)

През 2016 г. отново имах здравословни проблеми заради повтаряща се туберкулоза. Мъжът ми работеше много, а с баща си не бях в добри отношения. Напуснах работа, за да се лекувам, и докато се възстановявах и се грижех за семейството, отделях повече време за Бога. Молех се с голямо желание и четях Библията по един час всеки ден. Така я изчетох цялата. През това време се приближих до Бога и открих, че животът е много повече от грижите на ежедневието.
Оттогава измина повече от година и отношенията ми с Бога продължават да се развиват. Оздравях и ситуацията в семейството ми се подобри. В молитвата и Божието слово открих сила да се справя с всяка трудност, защото знам, че Бог е с мен.

Молитва: Велики Боже, благодарим Ти, че ни приближаваш към Себе Си. Помагай ни винаги да Те търсим и да намираме надежда в Теб. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Божието слово и молитвата ме държат близо до Бога.
Емириана Малелак-Бана (Индонезия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ ОТДЕЛЯТ ВРЕМЕ ЗА БОЖИЕТО СЛОВО И ЗА МОЛИТВА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply