Ехо

Прочит: Матей 7:7-11

 

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“

(Матей 6:33)

 

При едно скорошно пътуване със съпруга ми Тим решихме да разберем какво е усещането да чуем ехото в каньона. Беше интересно преживяване. Сравних го с радостта, която изпитвам, когато Божиите думи отекват в сърцето ми и ги прилагам в своя живот.

С Тим решихме да поканим наши приятели и да се молим заедно за успеха на нашия бизнес, като предварително си извадихме на лист няколко библейски стиха и идеи за молитва. Включихме и Матей 6:33.

Когато нещата в компанията ни не потръгнаха добре, започнахме да губим надежда. Гледахме новините и чувахме за все повече компании, които се закриват, и сякаш вече не чувствахме силата на Божието обещание да се грижи за нашите нужди. Тогава осъзнахме, че най-голямата ни нужда е да потърсим отново Божията мъдрост и водителство, да се върнем към думите на Божието слово, например тези на Исус, записани в Матей 7:7-11. Открихме, че вярата ни се усилва, когато четем християнска литература и разговаряме с приятели, които споделят какво Господ е направил за тях.

Когато си припомняме Божиите обещания, ние обновяваме мислите си и възвръщаме своята надежда. Нека не спираме да четем с вяра Библията, защото нейните думи ни хранят и уверяват непрестанно в безкрайната Божия любов.

 

Молитва: Любящи Отче, напомняй ни Своите обещания, за да имаме надежда. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато четем Библията редовно, надеждата ни се подновява ежедневно.

Лин Хейр (Орегон)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАЗВИВАТ МАЛЪК БИЗНЕС.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply