Ето Божия Агнец

Прочит: Йоан 1:19-31

 

„… да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.“

                                                                                        (Марк 12:30)

 

Всички знаем колко трудно е да приемаш критика, особено когато си убеден, че си прав. Колко разочароващо е да получиш обратно „брилянтното“ си домашно и да откриеш, че е пълно с грешки! Но с времето се учим да приемаме критиката, която е градивна, например тази, която идва от нашата половинка, или от приятелите, които истински искат да станем по-добри.

Ето такъв приятел е Йоан Кръстител. Когато се подготвяме да приемем Христос, Който идва при нас във всеки момент от нашия живот, си спомняме за призива на Йоан за коренна промяна. Йоан проповядваше „кръщение на покаяние за опрощаване на греховете“ (Марк 1:4, Лука 3:3). Такова покаяние изисква да променим себе си, да се откъснем от ненужните неща и да се насочим към това, което наистина си струва. Йоан ясно показваше на хората, че не е този, когото трябва да чакат. Той говореше за истинския Извор на живота – Исус, за Когото казваше: „Ето Божия Агнец, Който поема греха на света“ (Йоан 1:29).

В това време на очакване на Христовото рождество, ние се стремим да се освободим от всичко, което отнема вниманието и посветеността ни, за да се посветим изцяло на Христос – истинският Извор на радост и мир.

 

Молитва: О, Боже, давай ни мъдрост, за да осъзнаем кои неща се второстепенни и да се посветим на Теб, Който си истинският Извор на живота. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще насоча цялото си внимание върху това, което е най-ценно в моя живот: Исус Христос.

Томас Тангараш (Индия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ ПРИЕМАТ НИКАКВА КРИТИКА.

Остави коментар

Live Reply