„Ето ме тук“

Прочит: Псалм 145:1-8

„… така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при Мен празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“
(Исая 55:11)

С мъжа ми трябваше да ремонтираме някои неща в жилището и избрахме майстор, който да свърши работата. Когато той дойде, обеща да действа много професионално. Предложи ни добра оферта, освен това беше много мил и това ни хареса.
Когато си тръгна, каза: „Ще дойда след няколко дни. Не съм особено бърз, защото съм болен от рак“. Останах без думи. „Всъщност – продължи той – преди четири години, когато го откри, докторът каза, че няма да живея дълго, даде ми 30 дни. Аз му казах, че още не мога да си тръгна, защото имам работа за вършене. И ето ме тук.“ „Четири години!“ – възкликнах аз. „Е – каза майсторът, – аз съм Божие дете. Има хора, които се молят за мен. Туморът ми беше изчезнал напълно, но сега се върна.“ „Ще се молим за теб“ – уверих го аз и му подадох ръка.
Месеци по-късно, дълго след като той приключи работата у нас, неговото свидетелство още отекваше в мен: „Аз съм Божие дете“. С каква лекота споделяше вярата си! Само с няколко думи този човек ме вдъхнови да правя същото.

Молитва: Боже, помагай ни да споделяме Благата вест за Христос, като знаем, че дори няколко думи могат да променят живота на някого. Амин.

Мисъл за деня: Аз съм Божие дете.
Ан Върнън (Мисури, САЩ)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ЖИВЕЕ С ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩА БОЛЕСТ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply