Евангелието на дело

Прочит: 1 Коринтяни 3:5-9

„Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“
(Матей 5:16)

Докато учех в Института за човешки права в Страсбург, се сприятелих със студенти от Алжир и Тунис. Макар че програмата ни беше съсредоточена върху религиозните права, разговаряхме и за свободата в различните държави. Освен това споделяхме собствените си религиозни традиции. За мен това беше възможност да говоря за вярата си – след като бях отгледан като атеист в бившия Съветски съюз, след перестройката повярвах в Исус.
Опитвах се да проявявам вярата си на дело. Библията ни учи: „вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва“ (Яков 2:17). Помагах на приятелите си в ученето, споделях с тях записките си и участвах в готвенето. Отнасях се с уважение към тях и отношенията ни бяха сърдечни. Молех се светлината на Исус да сияе чрез мен.
Апостол Павел пише: „Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте“ (1 Коринтяни 3:6). Всеки от нас може да направи това, което му е по силите, за да споделя за Исус, и да повери останалото на Бога.

Молитва: Господи, помогни ни да бъдем изпълнители на Словото, а не само слушатели (Яков 1:22). В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Делата ми говорят за моята вяра в Бога.
Татяна Клауди (Индиана)

Да се молим за: ПРИЯТЕЛСТВАТА С ХОРА, КОИТО ИМАТ РАЗЛИЧНИ РЕЛИГИОЗНИ ВЪЗГЛЕДИ.

Остави коментар

Live Reply