Евен-езер

Прочит: 1 Царе 7:8-12

„Тогава Самуил взе един камък, постави го между Масфа и Сен и го нарече Евен-езер, като казваше: Дотук ми помогна Господ.“
(1 Царе 7:12)

Когато за първи път пеех думите на тази песен: „Тук издигам моя Евен-езер, дотук с Твоята помощ дойдох“, нямах идея какво означава това име. Щом прочетох текста от Първата книга на царете, разбрах, че става въпрос за камък, който Самуил издига, за да напомня на народа за Божията помощ. Името означава „камък на помощта“.
Осъзнах Божията помощ в живота си, когато се върнах към дневниците, които бях водила и на които гледам като на свой Евен-езер. Всеки ден си правя списък от десет неща, за които съм благодарна. Освен това си записвам молитвени нужди. Благодарностите винаги са свързани с нуждите. Независимо от годината и деня, на всяка страница откривам свидетелство за Божията вярност. Особено благодарна съм за това насърчение в дните, когато не получавам отговор на своите молби към Бога.
Ако постоянно си припомняме Божията милост, и ние като Самуил ще бъдем благодарни. Нека издигнем своя Евен-езер с увереност, че помощ ще дойде.

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти, че чуваш нашите молитви. Помагай ни да се доверяваме на Твоята помощ. Амин.

Мисъл за деня: Кое може да ми напомня Божията вярност?
Деб Велайнс (Мисури)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ БОРЯТ СЪС СЪМНЕНИЕТО.

Остави коментар

Live Reply