Ежедневният хляб

Прочит: Матей 14:13-21

 

„… храни ме с хляба, който ми се пада…“

(Притчи 30:8)

 

Един ден, докато си тръгвахме от работа, един мой приятел ми каза: „Днес получих хляба, който ми се пада“. Той сподели, че сутринта е дошъл на работа много разтревожен заради лични проблеми и се е молим да се случи нещо, което да го насърчи през деня. До обяд трима човека го спрели, за да му кажат колко добра работа върши и че е добър приятел. Той се почувствал насърчен и сега ми споделяше, че проблемите извън работа му се струват някак по-леки. Последното, което ми каза, беше: „Без да го създават, тези трима човека ми припомниха, че Бог ме обича и ми помага в трудностите“.

Евангелското събитие, описано в днешния прочит, е засвидетелствано и в четирите евангелия и е познато като „чудото с нахранването на пет хиляди души“. Но то е много по-велико, отколкото си представяме. Преди да нахрани гладните хора, които се бяха събрали да Го слушат, Исус нахрани техните души, като ги поучаваше и утешаваше, и изцери болните. Той винаги имаше грижа за целия човек.

Когато се молим за ежедневния хляб, ние искаме нещо повече от физическа храна. Очакваме всеки ден Бог да ни укрепява духовно, умствено и емоционално. Той ще ни даде ежедневния хляб, защото ни обича и иска да живеем пълноценно.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че се грижиш за нас пълноценно. Молим се така: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е изворът на всичко, което ме укрепява.

Гейл Ричардс (Айова)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ЗАДОВОЛЯТ ОСНОВНИТЕ СИ ЧОВЕШКИ ПОТРЕБНОСТИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply