Фокусирай се

Прочит: Яков 1:19-25

 

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“

                                                                                (Матей 6:33)

 

Като бях малка, не можех да се науча да танцувам добре, защото постоянно се притеснявах как изглеждам. Инструкторът всеки път ми напомняше да гледам в една определена точка на стената, за да запазя баланс. Но аз си бях внушила, че ако отделя погледа си от огледалото дори само за секунда, ще изглеждам глупаво. Един ден реших да послушам неговия съвет. Отместих погледа си от огледалото и се съсредоточих на специално нарисуваната на стената точка. Промяната беше мигновена – аз можех да танцувам!

Като християни, ние много често сме обсебени от мисълта как изглеждаме, вместо да мислим накъде иска Бог да гледаме. Библията ни казва да търсим на първо място Бога. В Матей 6:33 се казва, че ако правим това, останалото ще ни се прибави. Ако следваме Божиите инструкции и живеем според Неговото слово, няма да губим контрол толкова лесно.

 

Молитва: Небесни отче, молим Те, води нашите стъпки и дръж погледа ни фокусиран върху Теб и живота, който Ти искаш да водим. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Ако се фокусираме върху Христос, ще живеем балансиран живот.

Кейт Милър (Тексас)

 

Да се молим за: ТАНЦЬОРИТЕ.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply