Герои на вярата

Прочит: Йоан 1:35-42

 

„Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.“

                                                                               (Йоан 1:40)

 

Прочетох една книга, посветена на живота на дванадесетте апостоли. Особено ми беше интересна историята на Андрей. В днешния прочит той представя своя брат Петър на Исус, което бележи началото на Петровия път към важната апостолска мисия.

Андрей повярва в Исус и стана един от централните Негови ученици. За мен той е герой на вярата, за когото рядко се замисляме.

В Библията има образи, които са забележителни и са споменати на много места, но наследството на вярата включва и по-малко познатите, като Андрей, които могат да са пример за нас.

Във вярата и в служението на Бога няма по-ценни или по-изтъкнати, всеки от нас може да бъде пример със своя живот. Апостол Павел пише в своето послание до колосяните: „Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като на човеци“ (Колосяни 3:23). Добре е винаги да помним и да следваме този съвет.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за тези, които вършат Твоето дело, без да очакват признание. Нека не забравяме, че служението ни е поверено от Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни призовава да служим дори когато не получаваме очакваното признание.

Джон Баун (Минесота)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ НАЧИНИ ДА СЛУЖАТ НА БОГА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply