Гледаш или виждаш?

Прочит: 2 Тимот. 3:14-17

„Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон (…) не скривай от мен заповедите Си.“
(Псалм 119:18-19)

Опитвайки се да се сетя къде съм си сложила ключовете, влизах от стая в стая. Трябваше да са някъде наблизо! Проверих в джобовете на палтото, на кухненската маса, на масичката с телефона. Не исках да губя повече време, но ключовете ми трябваха! Тогава дъщеря ми, която е тийнейджърка, ме попита: „Мамо, помоли ли се за ключовете?“. Не бях го направила. Седнах на стълбите, наведох глава и помолих Бог да ми помогне. Отворих очи, вдигнах погледа си и видях точно пред себе си ключовете. Бяха закачени до входната врата. В бързането си бях минала оттам толкова пъти, без да ги погледна!
Понякога четем Библията и тя просто нищо не ни казва. След Своето възкресение Исус се яви на учениците Си и им припомни какво им е говорил. Тогава Той „им отвори ума, за да разберат Писанията“ (Лука 24:45). Ако учениците, които вървяха с Исус, се нуждаеха от помощ, за да разберат Писанията, не е изненадващо, че и ние трябва да потърсим помощ в молитва. Всеки път, когато започнем да четем Божието слово, можем да помолим Святия Дух да отвори очите ни и да ни даде ново разбиране.

Молитва: Небесни Татко, помогни ни да отделяме време, за да слушаме Твоето водителство, така че да разбираме думите на словото Ти. Амин.

Мисъл за деня: Ще се моля, за да разбирам Божието слово по-добре.

Да се молим за: ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ.
Пат Гербрант (Канада)

Остави коментар

Live Reply