Гнездо

Прочит: Деяния 2:41-42

„… така да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша, и моя.“
(Римляни 1:12)

Памела ме срещна на вратата на църквата и със сияещо лице ми показа една кутия от обувки. Тя беше пълна със суха трева, мъх и хартия. „Направих гнездо – ми каза тя. – Една червеношийка ще живее в него.“
Как можех да обясня на едно малко дете, че птиците сами строят гнездата си и по принцип те са кръгли? Докато мислех по този въпрос, ми хрумна нещо важно. Памела можеше да осигури всичко, необходимо на червеношийката за гнездо, но само тя можеше да си го построи. Не приличаме ли и ние на Памела, когато се опитваме да изградим нечия вяра? Забравяме, че християнският ни път е уникален, защото е уникална връзката на всеки един човек с Бога.
В живота си ние сме свързани един с друг и градим на една и съща основа – вярата и любовта. Днешният библейски стих ни напомня, че освен в личните си взаимоотношения с Христос, трябва да растем и в споделянето на вярата и любовта на нашия Спасител.

Молитва: Отче, Ти си ни дал този живот в Христос, за да се радваме и да споделяме с другите. Помагай ни да си помагаме взаимно, докато растем във вярата в Теб.

Мисъл за деня: Как изграждам вярата си в Христос?
Колин Хербах (Англия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ХРИСТИЯНИ ОТСКОРО.

Остави коментар

Live Reply