Голяма мечта

Прочит: Битие 18:1-15

„Всичко е възможно за този, който вярва.“
(Марк 9:23)

През 2015 г. споделих на приятеля си Андрю, че често изпращам размишления на „Духовна манна“, а той ми каза, че очаква да издам първата си книга. Помислих, че се шегува, но не беше така. Насърчена от думите му, започнах да пиша. Когато приключих, изпратих книгата на издател. Той я отхвърли, но аз не се отказах и я изпратих на друг. През 2016 г. тя беше издадена.
В началото писането на книга ми изглеждаше като неизпълнима мечта. Докато очаквах отговора на втория издател, се питах достатъчно талантлива ли съм, твърде големи ли са мечтите ми.
Когато Бог ни показва нещо, което ни се струва невъзможно да сторим, и ние като Сара може да се засмеем и да си кажем: „Престани да се надяваш. Не можеш да осъществиш подобно нещо“. Но нека не забравяме, че за Бога няма нищо невъзможно. Апостол Павел пише до филипяните: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява“ (4:13).

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че с Теб можем да следваме мечтите си, защото знаем, че за Тебе няма нищо невъзможно. Амин.

Мисъл за деня: Това, което ни изглежда невъзможно, е възможно за Бога.
Линавати Сантосо (Индонезия)

Да се молим за: ПИСАТЕЛИТЕ.

Остави коментар

Live Reply