Гордост

Прочит: Филипяни 4:10-19

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“
(Филипяни 4:19)

Когато за първи път тръгнах на планинско изкачване, бях неопитна и скоро разбрах, че съм взела по-тежък багаж от необходимото. Докато се опитвах да се справя с тежестта, видях един човек от групата да се връща по пътя, приближавайки към мен. „Моля Те, Господи, нека ме подмине“. Не. Той спря точно пред мен, протегна ръка и каза: „Здравей, аз съм Джей. Искаш ли да ти помогна с раницата?“. Вътрешно виках „Да“, но устните ми изрекоха: „Не, благодаря. Ще се справя“. Бях твърде горда, за да приема помощ. Тръгнахме заедно нагоре. Джей продължи да предлага помощта си, докато не се съгласих.
Молех се за сила, но Бог е искал нещо друго. Понякога помощта от Него идва с условието да се откажем от гордостта и егоизма си. Тази жертва не е за Бога, а за самите нас. Когато не сме погълнати от товара на вината или тежестта на гордостта, ушите и сърцата ни са отворени за Него. Тогава можем да чуем Неговото послание в думите на някоя песен, да видим Неговия план в природата около нас или да почувстваме необясним мир по време на криза.

Молитва: Боже, помогни ни да превъзмогнем гордостта си, за да се доверим на Твоята грижа. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще пусна товара си, за да приема Божията сила.
А. Матинли (Тексас, САЩ)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПРЕВЪЗМОГНАТ ГОРДОСТТА СИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply