Господ е с теб

Прочит: Съдии 6:11-16

„И ангелът Господен му се яви и му каза: Господ е с теб, мъжо силни и храбри.“
(Съдии 6:12)

„Мъжо силни“ – колко странен поздрав! Той изобщо не подхождаше на Гедеон, който приличаше повече на изплашен земеделец, отколкото на храбър войн. Когато го призоваха, Гедеон чукаше жито в един лин, за да го скрие от мадиамците. В страха си той получи уверение, че Господ ще избави народа. Гедеон считаше себе си за най-незначителен в своя род. Как изобщо щеше да бъде силен войн? Как Бог се доверява на него за избавлението на народа?
Докато мисля върху тази история, разбирам защо Гедеон се притесняваше да приеме задачата, която му се възлагаше. И аз се чувствам недостойна за титлата „посланик на помирението“ (вж. 2 Коринтяни 5:19-20). Коя съм аз, че да изпълня подобна задача?
Това, което ни помага да изпълним призванието си, е обещанието на Божието неизменно присъствие. „Господ е с теб“ – казва ангелът на Гедеон. „Аз съм с вас през всички дни“ – казва Исус на Своите ученици (Матей 28:20). Божието присъствие ни прави способни да изпълним повереното ни от Бога в този свят.

Молитва: Господи Исусе, с обещанието на Твоето присъствие ще служим като Твои посланици. Амин.

Мисъл за деня: Христос ми дава сила, за да върша Божието дело в света.
Марион Браун (Флорида, САЩ)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ НЕСПОСОБНИ ДА СЛУЖАТ НА БОГА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply