Господ гради

Прочит: Матей 7:24-27

 

„Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…“

                                                                          (Псалм 127:1)

 

Работя като архитект повече от 50 години. Когато пристъпва към проектирането на жилище, архитектът винаги се съобразява с много условия: нуждите на клиента, начина му на живот, вкуса му, климата в района, топографските особености, стабилността, цената и т. н. Ентусиазирани клиенти често идват при мен със списание, в което са открили „точното жилище за тях“, като мислят, че моята работа е само да го създам на хартия. Когато клиентът ми донесе снимка на жилище, построено в скъп квартал, и каже, че иска същото, но на лошо място, за да е по-евтино, аз преценявам нещата цялостно и отказвам. Мъдрите клиенти искат да работим в екип, за да им помогна да осъществят мечтите си по правилен начин. В такива случаи резултатите са повече от добри.

Всички ние сме част от тялото Христово, но все забравяме това, уверени, че знаем точно какво ни трябва. Изпълнени с ентусиазъм, отиваме при Бога и Му казваме какви са мечтите и плановете ни. Ако Му позволим да ни помогне и се вслушаме в Него, резултатът ще надмине всичките ни очаквания.

 

Молитва: Боже, помогни ни да осъществяваме своите планове, като първо ги съобразяваме с Теб и Твоята воля, за да Те прославяме и да бъдем свидетели на Твоето царство в света. Амин.

 

Мисъл за деня: Божиите планове за нас далеч надминават и най-добрите ни очаквания.

Кийт Хънимам (Южна Африка)

 

Да се молим за: АРХИТЕКТИТЕ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply