Готови за живот

Прочит: Йоан 12:23-33

 

„Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“

                                                                            (Псалм 23:4)

 

Моята майка почина на 95 години. Две седмици по-рано тя пишеше поздравителни картички. Беше надписала толкова много, че щяха да стигнат за още шест месеца. После ги изпрати. На всеки плик написа: „По-добре по-рано, отколкото никога“. По своя си начин тя ни подготвяше за края.

Исус направи същото със Своите ученици. В последните си месеци на земята Той им каза: „А когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си“ (Йоан 12:32). Той подготвяше учениците за Своята смърт, но не спря дотам. Каза им още: „Ще бъдете свидетели за Мен както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“ (Деяния 1:8). Исус подготвяше учениците и за това, което ги очаква.

Същото се отнася и за нас. Подготвени за смъртта, ние скърбим, когато загубим свой близък. Но освен за нея, ние сме подготвени и за живота, затова ставаме Христови свидетели. Аз искам да съм подготвена и за двете.

 

Молитва: Отче, помогни ни с желание да Те следваме, дори когато преминаваме през долината на мрачната сянка. Амин.

 

Мисъл за деня: Ако живеем за Христос, ще бъдем готови за смъртта.

Нанси Тод (Кентъки)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СКЪРБЯТ ЗАРАДИ ЗАГУБАТА НА РОДИТЕЛ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply