Градът на паяците

Прочит: Левит 26:1-13

 

„… небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“

                                                                                      (Матей 6:32-33)

 

Слънчевите лъчи се прокрадваха през дъждовните облаци, докато се прибирах към вкъщи в една лятна утрин. Пътят беше ограден с жив плет, който беше осеян с паяжини. Тези невероятни произведения бяха скрили от дъжда своите талантливи строители – малките паяци.

За момент се замислих за живота на тези изумителни Божи създания. Те се грижеха както за храната си, така и за своите домове. Помислих си, че по света е пълно с общества от хора, които могат да разкажат толкова различни истории! Представих си своите съседи, както и всички жители на нашия град. Някои от тях планираха предстоящия работен ден, други се бореха с някакво заболяване, вероятно много хора мислеха как ще си намерят работа или как ще се погрижат за децата си.

Ходех по пътя и се молех за всички тези хора. Благодарих на Бога и за своя живот, за здравето, което ми е подарил. Замислих се как мога да помогна на някого в нужда. Прославих Бога, нашия Създател и Спасител.

 

Молитва: Господи, помогни ни да видим нуждите на хората около нас и да постъпим така, както Ти ни призоваваш. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще помисля как мога да помогна на някого.

Браян Бийсън (Англия)

 

Да се молим за: ХОРАТА В МОЯ КВАРТАЛ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОМОЩ.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply