Градината на душата

Прочит: Исая 55:10-13

 

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“

                                                                           (2 Коринтяни 5:17)

 

Там, където живея, март е преходен месец, в който пролетта настъпва, без зимата да е отстъпила напълно. Месец март винаги ме пробужда. Нямам търпение да изляза в градината, където се вижда първата зелена трева. Птиците запяват и слънцето грее по-силно с всеки изминал ден. Започвам да се подготвям за пролетно садене и да си представям лятната реколта. Почиствам саксиите, приготвям инструментите, проверявам почвата и решавам с какво да обогатя любимата си градина.

Цялото това вълнение ме кара да се замисля за духовната си градина. Използвам ли всички инструменти, които могат да ми помогнат, като например размишлението, четенето на Словото, молитвата? Измислям ли нови начини да споделям вярата си с хората? Подготвям ли почвата на своя живот, за да раста във вярата?

През този преходен месец, който е и време на пост, виждам обещание за нов живот, а Изворът на истинския живот е Христос. Докато с пост и молитва се преобразяваме в новото творение, към което сме призовани, ще почувстваме новия живот, който носи радост и надежда на нас и на хората около нас.

 

Молитва: Боже на всички човеци, нека бъдем подготвена почва, за да приемем новия живот, който Ти си вложил във всеки от нас. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е вложил в мен нов живот и не спира да ме преобразява.

Лори Рикър (Мериленд)

 

Да се молим за: ГРАДИНАРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply