Гредата в моето око

Прочит: Матей 7:1-5

„И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око?“
(Матей 7:3)

Години наред с мъжа ми ползвахме обща мивка в банята. По нея винаги имаше следи от паста за зъби или локвички, които бях уверена, че оставя той. Това винаги ме дразнеше и се питах защо не може да почиства след себе си.
Преди няколко месеца се преместихме в ново жилище с две мивки в банята. Един ден забелязах, че тази, която ползваше мъжът ми, беше чиста, а моята беше покрита с петна от паста. Какво откритие и какъв срам за мен!
Това беше повод да се замисля за днешния библейски стих. Толкова е лесно да си помислим, че сме съвършени, и да започнем да критикуваме другите. Исус не се отнасяше така с хората. Той ни приканва да погледнем първо себе си и да се опитаме да се поправим според Божията воля.

Молитва: Отче, помогни ни да забелязваме собствените си грешки и да бъдем добронамерени както към себе си, така и към другите. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Когато се изкушавам да съдя другите, Бог ми помага да размисля върху собствените си грешки.
Марта Суон Мърфи-Шипли (Южна Каролина)

Да се молим за: ЖЕНЕНИТЕ ДВОЙКИ.

Остави коментар

Live Reply