Грешен номер

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10

 

„… Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“

                                                                        (2 Коринтяни 12:9)

 

Мейбъл беше прочута с дарбата си да се моли. Тя винаги с готовност се застъпваше за нуждите на другите. И това беше другата ѝ дарба – да помага. Когато напредна във възраст, зрението ѝ се влоши и това много я натъжаваше, защото я възпрепятстваше в желанието винаги да послужи на някого.

Веднъж се опита да звънне по телефона на приятелка, но набра грешен номер. Типично в неин стил, тя се поинтересува дали човекът, с когото разговаряше, е вярващ. Тя проведе дълъг разговор с „грешния номер“ и насърчи човека отсреща, който според нея беше сменил рязко тона си. Той благодари за това обаждане. Мейбъл разбра, че може да служи на Бога дори с влошено зрение.

Това е един пример за мен, че Господ може да използва не само нашите дарби, но дори слабостта и грешките ни, за Своето дело. Аз все повече се убеждавам, че Той е в живота ни непрестанно и във всичко. Понякога успяваме да Го видим по най-неочакван начин.

 

Молитва: Боже, всеки ден ни показвай начини да служим на другите. Амин.

 

Мисъл за деня: С помощта на Бога дори „грешният номер“ може да се превърне във възможност за разговор.

Дейвид Чапъл (Тенеси)

 

Да се молим за: ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply