Грешна посока

Прочит: Яков 1:2-8

 

„Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.“

(Притчи 14:12)

 

Едно от заглавията във вестника гласеше: „Шофьор следва джипиеса си и се озова в реката“. Човекът разказваше, че е пътувал през нощта, пътят бил съвсем тъмен и имало мъгла. Той бил сигурен в инструкциите на джипиеса, но непознатият път го отвел право към реката.

Докато четях историята, се замислих колко лесно се объркваме и отклоняваме в живота си. Светът ни предлага какви ли не съблазнителни пътища, които отвеждат в неизвестни посоки. Понякога хората ни карат да си мислим, че вземаме правилните решения, но се случва пътят, който смятаме за сигурен, да ни отведе към опасност.

За щастие, винаги можем да помолим Бог да ни води, за да знаем кои пътища са правилни и кои – не. От Него можем да получим мъдрост, която е отвъд човешките разбирания. Ежедневната молитва ще ни помогне да откриваме пътя и ще ни води към радост и вечен живот.

 

Молитва: Небесни отче, благодарим Ти, че ни водиш. Благодарим Ти за Твоята мъдрост, която ни показва как да постъпваме и кога сме изправени пред трудни решения. Амин.

 

Мисъл за деня: Преди да взема решения, ще се моля и ще чакам Божия отговор.

Джери Брагалоун (Пенсилвания)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕ ТРУДНО РЕШЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply