Ходатай

Прочит: Римляни 8:18-27

 

„Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“

                                                                                   (Римляни 8:26)

 

Години наред имах трудности с молитвата. Проблемът не беше, че не исках да се моля, а че смятах, че го правя неправилно. Получавах толкова много съвети, че накрая се обърквах. По време на една криза, при която имах нужда да споделям с Бога без цялото това притеснение, Духът ме насочи да прочета Римляни 8:26. Най-накрая разбрах. Думите, които използвам, когато се моля, не са толкова съществени, просто не трябва да спирам. Бог знае какво се случва в живота ни и от какво се нуждаем. А Святият Дух ни помага да изкажем това, което сами не можем.

От този ден насам молитвата не представлява проблем за мен. Понякога се моля с една и съща молитва, в други случаи напълно променям молитвите си, но винаги зная, че дори когато съм объркан, Святият Дух ми помага в моите неизговорими стенания.

 

Молитва: Благодарим Ти, Отче, за това, че имаме Ходатай, Който ни помага да се молим, когато не знаем как. Обръщаме се към Теб с молитвата, на която ни научи нашият Господ Исус: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Имам обещание, на което мога да уповавам – Святият Дух е моят молитвен Ходатай.

Доналд Лет (Охайо)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО НЯМАТ ОПИТ В МОЛИТВАТА.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply