Ходиш ли смирено със своя Бог?

Прочит: Михей 6:6-8

 

„Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“

                                                                                (Михей 6:8)

 

Пророк Михей ясно ни казва какво иска Бог от нас. На първо място, да вършим праведното – да сме покорни на Неговия закон и на законите в държавата, в която живеем. На второ място, да обичаме милост – да сме милостиви към хората, а не да ги съдим. И трето, трябва да ходим смирено с Бога – Той да води нашия път.

От книгата Битие разбираме, че Господ ни е създал по Своя образ. Аз често се питам дали отразявам този образ в живота си? Думите от Михей винаги са мерило за мен. Когато вземам решения, правя ли това, което е угодно на Него? Когато някой ме обиди, прощавам ли, или тая обидата в себе си и чакам удобен момент да си отмъстя? Ходя ли смирено с Бога, доверявам ли се на Него, за да оправя стъпките ми, или разчитам само на себе си?

Исус обобщава същото послание, когато ни заповядва да обичаме Бога с цялото си сърце, цялата си душа и с всичкия си ум, и ближния, както себе си (Матей 22:34-40).

 

Молитва: Небесни отче, води ни днес, докато се опитваме да ходим смирено с Теб. Помогни ни да Те виждаме във всеки човек, за да му показваме милост и да постъпваме според Твоята воля. Амин.

 

Мисъл за деня: Как отразявам Божия образ в своя живот?

Антонет Найтс (Ню Йорк)

 

Да се молим за: ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ПОКАЗВАМЕ МИЛОСТ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply