Хора на мира

Прочит: 2 Коринтяни 5:17-21

 

„И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява…“

(2 Коринтяни 5:20)

 

Миналата есен синът ми, който е аутист, имаше проблем с нетърпелива и не особено добре подготвена учителка. След няколко неприятни срещи с нея той започна да става неспокоен и да губи желанието си да учи. Като единствен негов защитник, аз се опитвах да се свържа с учителката в продължение на няколко месеца, но тя ме игнорираше.

След известно време прочетох 2 Коринтяни 5 и Бог ми напомни, че съм призована да търся мир. Бях се фокусирала повече върху несправедливостта, отколкото върху любовта. Исках повече да докажа правотата си, отколкото да намеря разрешение на въпроса. След като поисках прошка, Бог ми помогна да разбера, че зад невъздържаността и обидните реакции на учителката се крие умората от трудния клас и необходимостта да се доказва постоянно, за да запази работата си. Раздразнението и обидата се превърнаха в разбиране и съчувствие. Започнах да се моля за тази учителка всеки ден и Бог ми помогна да предложа думи не на гняв, а на мир и насърчение. С времето тя промени отношението си и започна да се отнася към сина ми с много търпение и разбиране.

Бог иска да бъдем посланици на Христос в този свят. Когато другите са ядосани и наранени, сме призовани да отвърнем така, както Той иска: с милост, любов и мир. Чрез нашите молитви и постъпки по примера на Христос Божията променяща любов може да изцери сърцата на хората и да им донесе мир.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни помагаш да отвърнем с любов на всеки, когото срещаме днес. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще покажа Божията любов, като отвръщам с мир.

Сара Хейг (Орегон, САЩ)

 

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ.

Остави коментар

Live Reply