Христовата любов за нас

Прочит: Ефесяни 3:13-21

 

„Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, устните ми ще Те хвалят.“

                                                                                  (Псалм 63:3)

 

Вчера в църквата наблюдавах внимателно едно семейство, което седеше пред мен. Синът беше в инвалидна количка и непрекъснато клатеше главата си напред-назад. Веднага щом седнаха, бащата протегна ръката си към облегалката на количката и подпря главата на сина си, за да успокои спазмите. По време на проповедта той постоянно придържаше главата на момчето и го милваше. Накрая то се успокои.

За мен тази гледка сама по себе си беше проповед. Любовта на този баща беше толкова силна, толкова търпелива, толкова голяма, че със сигурност идваше от Бога към това момче чрез неговия баща. Сякаш мъжът много добре знаеше, че Бог е вложил в сърцето му изобилна любов, която може да преодолее трудностите при отглеждането на дете със специални потребности. В онзи момент един човек беше отворил сърцето си за Божията любов, която го правеше способен да бъде най-любящият баща за своя син.

 

Молитва: Боже на всяка утеха, помогни ни да носим Твоята любов на хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще изчистя сърцето си от всичко, което препречва пътя на Христовата любов.

Агнета Йохансон (Швеция)

 

Да се молим за: СЕМЕЙСТВАТА, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ ДЕТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply