Христовата трапеза

Прочит: Матей 22:1-14

„Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми…“
(Псалм 23:5)

Кой от нас би поканил абсолютно непознати хора на обяд? Обикновено се обграждаме с приятели – хора, които виждат света като нас. Само че Псалм 23:5 ни представя една различна картина – трапеза в присъствието на неприятели.
Днешният библейски цитат ни напомня, че трапезата не е наша. Христос е домакинът и Той решава кой ще седне на нея. Христос кани хора, които не изглеждат като нас, не звучат като нас или не вярват точно по нашия начин. Около Христовата трапеза сядат както бедни, така и богати, хора с различни политически убеждения, мъже и жени с различен цвят на кожата и различен език. Така че на трапезата, на която Христос ни кани, ще седнем сред приятели и врагове. Всеки от нас може да реши дали ще запази чувството на ненавист, или от любов към Стопанина на трапезата ще потърси помирение с всички поканени! Споделяйки тази трапеза, ние се учим да обичаме тези, които обичат Христос.
Нека се учим да живеем в мир с Божия народ и заедно да празнуваме общението, което имаме в Причастието – трапезата, на която ни кани и присъства самият Христос.

Молитва: Господи Исусе, нека да обичаме хората, както Ти ги обичаш, за да каним всички на Твоята трапеза. Амин.

Мисъл за деня: Мога да гледам на хората така, както Христос гледа на тях.
Кевин Томас (Алабама)

Да се молим за: СВОИТЕ ВРАГОВЕ.

Остави коментар

Live Reply