Христовата църква

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-27

 

„… така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части един на друг.“

                                                                                 (Римляни 12:5)

 

След като се премести в друг град, синът ми се обади и ми сподели, че не може да открие църква, в която да се чувства добре. Когато разбрах, че търси църква от деноминацията, към която ние принадлежим, аз му поговорих за живата Христова църква по целия свят и насочих вниманието му към текста от 1 Коринтяни 12:12-27, в който Павел говори за многото части на едното тяло – Христос. Аз го насърчих да чете тези думи и да служи на Христос заедно с християните, които са част от Неговото тяло, като приема техните различия и се радва на възможността да споделя с тях своята вяра.

Христос е един и има една жива църква, която надхвърля границите на деноминациите и чиято основа е Той. В нея вярващите се покланят „с дух и истина“ (Йоан 4:24).

 

Молитва: Господи Исусе, молим се за единството на Твоята Църква. Помагай ни да бъдем единни в Твоето Тяло. Амин.

 

Мисъл за деня: „И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло“ (Колосяни 3:15).

Шарлът Манде Илунга (Южна Африка)

 

Да се молим за: ЕДИНСТВОТО НА ЦЪРКВАТА.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply