Хвали Бога!

Прочит: Псалм 150:1-6

„Затова ще Те хваля, Господи, между народите и на името Ти ще пея.“
(2 Царе 22:50)

Бях в гимназията и дойде редът ми да проповядвам на едно от неделните ни богослужения. Бях благодарен, че имам възможността да говоря върху Божието слово. Докато се приготвях да следвам обичайния ред – хваление и проповед – Бог ми помогна да осъзная, че хвалението не е задължително да присъства само в началото на богослужението. То никога не бива да престава.
Всяко дело на любов и всяко служение, което извършваме, е израз на прославата ни към Бога. Затова след хвалението говорих за Божията любов и вярност и изразих пред събранието благодарността си към Всемогъщия. Учениците и учителите в залата също прославиха Бога, защото отвориха сърцата си и отделиха време да се приближат към Него.
Във всичко, което правим, където и да сме, можем да прославяме Бога. Всичко, от което имаме нужда, е желание да възвеличим Създателя.

Молитва: Святи Боже, Ти си достоен за хвала. Помагай ни да Те прославяме непрестанно и при всякакви обстоятелства. Амин.

Мисъл за деня: Всяко дело на любов е израз на прослава.
Даниел Мехя Фуентес (Хондурас)

Да се молим за: МЛАДИТЕ ХРИСТИЯНИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ БОЖИЯТА ЛЮБОВ.

Остави коментар

Live Reply