Идентичност в Христос

Прочит: Галатяни 3:23-29

 

„Защото всички сме Божии синове чрез вяра в Исус Христос.“

(Галатяни 3:26)

 

При последното ми интервю за работа ме помолиха да представя чрез диаграма социалната си идентичност. След като приключих, можех да видя как полът, расата, социално-икономическият ми статус, образованието, религията, родината, възрастта, приятелите и други фактори определят начина, по който се възприемам. Осъзнах колко съм зависим от всичко това. Тогава се запитах: „Къде е Христос? Ами ако за Него просто няма достатъчно място?“.

Не мисля, че трябва да се отказваме от социалната си идентичност. Апостол Павел не отрича реалността, че някои са юдеи, други – гърци, едни са мъже, други – жени. Но подчертава, че всички трябва да постъпваме като Божи деца във всяко време, при всякакви ситуации, независимо от социалната си идентичност. Можем да се облечем с Христос чрез присъствието и водителството на Святия Дух, за да може начинът ни на живот, мислите, решенията и делата ни да са израз на идентичността ни като Божи деца.

 

Молитва: Боже, помогни ни винаги да показваме чрез мислите и постъпките си, че сме Твои деца. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да покажа своята идентичност като Божие дете днес?

Луис Давид Ариас (Колумбия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИМА ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

 

 

Остави коментар

Live Reply