Иди

Прочит: Матей 19:16-30

 

„Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.“

                                                                                    (Матей 19:21)

 

От дълги години нашата църква е в добри отношения с близкото училище. Хора от църквата се грижат за някои от децата в нужда, като им подсигуряват ученически принадлежности и дрехи. Преди известно време църковните и училищните ръководители решиха църковни членове да могат да посещават децата в училище по време на обедната им почивка, за да ги насърчават. Някои хора от църквата много се зарадваха на тази новина, а други започнаха да задават въпроси: Не е ли достатъчна помощта, която оказваме на училището? Какво още трябва да правим? И аз като богатия младеж от днешния прочит се питах същото – нали вече изпълняваме необходимото, какво още се очаква?

Често се изкушаваме да си мислим, че вече сме свършили своята част. Обръщаме се към Исус с въпроса: „Какво още не ми достига?“. На мен Той отговори: „Ако искаш да си съвършен, иди, посвети времето си на децата в училището, после ела и Ме следвай“.

Исус продължава да ни призовава да бъдем съвършени – да растем в Неговата милост и в разбирането на Неговите заповеди. На всеки от нас Той казва: „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди“.

 

Молитва: Царю на царете, Който винаги гледаш на нас с любов, предизвиквай ни да живеем пълноценно, съобразно Твоето слово и воля. Амин.

 

Мисъл за деня: В какво приличам на богатия младеж?

Уолт Гарет (Арканзас)

 

Да се молим за: УЧЕНИЦИТЕ.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply